معنی و ترجمه کلمه bifilar winding به فارسی bifilar winding یعنی چه

bifilar winding


الکترونيک : سيم پيچ دو رشته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها