معنی و ترجمه کلمه bifunctional catalysis به فارسی bifunctional catalysis یعنی چه

bifunctional catalysis


شيمى : کاتاليز کردن دو عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها