معنی و ترجمه کلمه big game به فارسی big game یعنی چه

big game


صيد ماهيهاى بزرگ ،شکار حيوانات بزرگ
ورزش : حيوانات بزرگ شکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها