معنی و ترجمه کلمه bilge pump به فارسی bilge pump یعنی چه

bilge pump


پمپ فشار روغن ،پمپ فشار
علوم مهندسى : پمپ لنس
علوم نظامى : کمپرسور روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها