معنی و ترجمه کلمه bilk به فارسی bilk یعنی چه

bilk


گول ،کلاه سر( کسى )گذاشتن ،از پرداخت( وجهى )طفره زدن ،چرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها