معنی و ترجمه کلمه bill of quantities به فارسی bill of quantities یعنی چه

bill of quantities


صورت مقدارى
عمران : فهرست مقادير
بازرگانى : فهرست کمى مواد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها