معنی و ترجمه کلمه bill of rights به فارسی bill of rights یعنی چه

bill of rights


اعلاميه حقوق ،اعلاميه ده ماده اى حقوق اتباع امريکايى ،قانون اساسى امريکا
قانون ـ فقه : منظور هر سندى است که در ان از حقوق و ازاديهاى فردى و اجتماعى سخن به ميان ايد و معمولا اين چنين سندى بعد از انقلابات بزرگ و يا تغيير رژيم و يا تغيير قانون اساسى وجود پيدا مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها