معنی و ترجمه کلمه bill به فارسی bill یعنی چه

bill


دادخواست ،گزارش جريان دعوى ،سند مالى ،لايحه يا طرح قانونى ،بيجک ،حواله ،اسناد بازرگانى ،منقار،نوعى شمشير پهن ،نوک بنوک هم زدن( چون کبوتران)،لايحه ،قبض ،برات ،سند،(امر ).اسکناس ،صورتحساب دادن
قانون ـ فقه : اعلاميه مربوط به حقوق عمومى و ازادي هاى فردى که در مواقع غير عادى و خاص تصويب مى شود
بازرگانى : تهيه کردن صورتحساب ،اسکناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها