معنی و ترجمه کلمه billing به فارسی billing یعنی چه

billing


صدور صورتحساب
بازرگانى : صورتحساب بدهى را تنظيم و ارسال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها