معنی و ترجمه کلمه bimolecular displacement به فارسی bimolecular displacement یعنی چه

bimolecular displacement


شيمى : جابجايى دو مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها