معنی و ترجمه کلمه bimolecular elimination به فارسی bimolecular elimination یعنی چه

bimolecular elimination


شيمى : حذف دو مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها