معنی و ترجمه کلمه binary notation به فارسی binary notation یعنی چه

binary notation


نشان گذارى دودويى
کامپيوتر : نشان گذارى دودوئى
علوم هوايى : نمادسازى دوتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها