معنی و ترجمه کلمه binary operation به فارسی binary operation یعنی چه

binary operation


عمل دودوئى ،عمل دودويى
کامپيوتر : عملکرد دودوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها