معنی و ترجمه کلمه binary point به فارسی binary point یعنی چه

binary point


مميز دودوئى ،مميز دودويى
کامپيوتر : نقطه دودوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها