معنی و ترجمه کلمه binary system به فارسی binary system یعنی چه

binary system


سيستم دوتايى
کامپيوتر : سيستم دودوئى
روانشناسى : نظام دو نمادى
نجوم : منظومه دوتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها