معنی و ترجمه کلمه binary tree به فارسی binary tree یعنی چه

binary tree


درخت دودويى
کامپيوتر : درخت دودوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها