معنی و ترجمه کلمه binary variable به فارسی binary variable یعنی چه

binary variable


متغير دودويى
کامپيوتر : متغير دودوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها