معنی و ترجمه کلمه binding potential به فارسی binding potential یعنی چه

binding potential


شيمى : پتانسيل بستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها