معنی و ترجمه کلمه biochemistry به فارسی biochemistry یعنی چه

biochemistry


زيست شيمى
شيمى : زيست شيمى
روانشناسى : زيست - شيمى
ورزش : بيوشيمى
علوم هوايى : بيوشيمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها