معنی و ترجمه کلمه biological magnification به فارسی biological magnification یعنی چه

biological magnification


زيست شناسى : بزرگنمايى زيستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها