معنی و ترجمه کلمه biologism به فارسی biologism یعنی چه

biologism


زيست شناختى نگرى ،اشتغال بمطالعه حيات وتجزيه وتحليل موجودات زنده ،زيست شناسى
روانشناسى : زيستى نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها