معنی و ترجمه کلمه bird به فارسی bird یعنی چه

bird


پرنده ،مرغ ،جوجه ،مرغان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها