معنی و ترجمه کلمه bise به فارسی bise یعنی چه

bise


باد سرد و خشک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها