معنی و ترجمه کلمه bisexual به فارسی bisexual یعنی چه

bisexual


خنثى مشکل ،داراى خصوصيات جنس نر و ماده ،داراى علاقه جنسى به جنس مقابل وبه جنس خود
قانون ـ فقه : خنثى ،دو جنسى
روانشناسى : دو جنسى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها