معنی و ترجمه کلمه bistable device به فارسی bistable device یعنی چه

bistable device


کامپيوتر : دستگاه دوپايا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها