معنی و ترجمه کلمه bituminous varnish به فارسی bituminous varnish یعنی چه

bituminous varnish


لاک قيرى
علوم مهندسى : لاک اسفالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها