معنی و ترجمه کلمه bituminuos gravel base به فارسی bituminuos gravel base یعنی چه

bituminuos gravel base


عمران : بستر شنى قيردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها