معنی و ترجمه کلمه bivariate به فارسی bivariate یعنی چه

bivariate


دوتاشونده ،داراى دوحالت متغير وجدا از هم
روانشناسى : دو متغيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها