معنی و ترجمه کلمه black brittleness به فارسی black brittleness یعنی چه

black brittleness


شکستگى سياه
علوم مهندسى : ترک سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها