معنی و ترجمه کلمه blackmar-diemer gambit به فارسی blackmar-diemer gambit یعنی چه

blackmar-diemer gambit


ورزش : گامبى بلکمر - ديمر در پياه وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها