معنی و ترجمه کلمه blank file به فارسی blank file یعنی چه

blank file


محل خالى در ارايش صف جمع
علوم نظامى : جاى خالى در صف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها