معنی و ترجمه کلمه blanket grouting به فارسی blanket grouting یعنی چه

blanket grouting


عمران : تزريق سطحى
معمارى : تزريق سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها