معنی و ترجمه کلمه blast effect به فارسی blast effect یعنی چه

blast effect


اثر انفجار
علوم نظامى : اثر موج انفجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها