معنی و ترجمه کلمه blast furnace slag به فارسی blast furnace slag یعنی چه

blast furnace slag


تفاله کوره هاى مرتفع ،روباره کوره بلند،روباره
معمارى : تفاله کوره بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها