معنی و ترجمه کلمه blasting fuse به فارسی blasting fuse یعنی چه

blasting fuse


علوم مهندسى : اتشبارى انفجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها