معنی و ترجمه کلمه blastment به فارسی blastment یعنی چه

blastment


تاثيرونفوذ انفجار،بادخوردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها