معنی و ترجمه کلمه blastogenesis به فارسی blastogenesis یعنی چه

blastogenesis


تکثير از راه جوانه زدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها