معنی و ترجمه کلمه blastogenesis به فارسی blastogenesis یعنی چه

blastogenesis


تکثير از راه جوانه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها