معنی و ترجمه کلمه blather به فارسی blather یعنی چه

blather


حرف بى ارزش زدن صحبت بى معنى کردن ،صحبت بى معنى واحمقانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها