معنی و ترجمه کلمه bleaching به فارسی bleaching یعنی چه

bleaching


سفيدگرى ،پرداخت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها