معنی و ترجمه کلمه bleat به فارسی bleat یعنی چه

bleat


بع بع کردن ،صداى بزغاله کردن ،ناله کردن ،بع بع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها