معنی و ترجمه کلمه bleeder screw به فارسی bleeder screw یعنی چه

bleeder screw


علوم مهندسى : پيچ هواگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها