معنی و ترجمه کلمه bleeder-type steam engine به فارسی bleeder-type steam engine یعنی چه

bleeder-type steam engine


علوم مهندسى : ماشين بخار با شير اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها