معنی و ترجمه کلمه bleeder به فارسی bleeder یعنی چه

bleeder


مقسم ولتاژ،شيرفرار،کسى که خونش ميرود،(طب )مبتلا به خون روش
علوم مهندسى : شير اطمينان
ورزش : توپى که از دست مدافعان نزديک رد مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها