معنی و ترجمه کلمه bleeding به فارسی bleeding یعنی چه

bleeding


بالازدگى قير به سطح ،تراوش قير،حجامت ،فصد،اغشته به خون
علوم مهندسى : باند تداخل امواج
عمران : عرق کردن بتن
معمارى : عرق کردن بتن
شيمى : رنگ پس دهى
روانشناسى : خونريزش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها