معنی و ترجمه کلمه blend به فارسی blend یعنی چه

blend


تار کردن نور،رقيق کردن ،اميختن ،مخلوط کردن ،همرنگ کردن ،مخلوطى( از چند جنس خوب و بد و متوسط )تهيه کردن( مثل چاى)،ترکيب ،مخلوط،اميختگى ،اميزه
علوم مهندسى : اميختن
قانون ـ فقه : مخلوط کردن
بازرگانى : مخلوط
علوم نظامى : مخلوط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها