معنی و ترجمه کلمه blessed folder به فارسی blessed folder یعنی چه

blessed folder


کامپيوتر : مخزن فرعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها