معنی و ترجمه کلمه blessed is he who به فارسی blessed is he who یعنی چه

blessed is he who


خوشابه( حال )کسيکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها