معنی و ترجمه کلمه blind alley به فارسی blind alley یعنی چه

blind alley


عمران : کوچه بن بست
معمارى : کوچه بن بست
روانشناسى : شاخه بن بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها