معنی و ترجمه کلمه block diagram به فارسی block diagram یعنی چه

block diagram


بلوک دياگرام ،نمودار بلوکى ،نمودار کنده اى
کامپيوتر : نمودار کلى
شيمى : نمودار کلى
علوم هوايى : نمايش تصويرى سيستمها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها