معنی و ترجمه کلمه block ship به فارسی block ship یعنی چه

block ship


علوم نظامى : سد کردن دهانه کانال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها